Muista kotitalousvähennys ja arvonlisäveroton kotipalvelu.


Ruokatavaroille ilmainen kotiinkuljetus kotipalvelu käynnille tultaessa koko vuoden 2020

Palopuron Kotipalvelu on Hyvinkään, Nurmijärven, Tuusulan, Järvenpään, Pornaisen ja Mäntsälän alueilla hyväksytty yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajaksi (KeuSote-alue), jonka johdosta arvonlisäverottomien palvelujen tarjoaminen on mahdollista.


 

           ARVONLISÄVEROTON KOTIPALVELUN TUKIPALVELU                                                                 ( ALV 0 % )

Palopuron Kotipalvelu voi tarjota kotisiivouksen ja arjen auttamisen palveluja arvonlisäverottomana, jos asiakkaan toimintakyky on alentunut esimerkiksi ikääntymisen, vamman,  onnettomuuden, leikkauksen tai uupumuksen / masennuksen seurauksena.

  -Arvonlisäverottoman palvelun saamiseen ei tarvita viranomaisilta erillistä päätöstä. Palvelu voidaan aloittaa paikan päällä tehtävän palvelutarpeen kartoituksen perusteella,jolloin tehdään myös palvelusuunnitelma ja palvelusopimus, jonka jälkeen palvelu voidaan aloittaa.

Kotipalveluiden tukipalveluihin kuuluvat muun muassa: 

- Kotisiivous

- Asiointiapu / saattopalvelu esimerkiksi  apteekissa tai kaupassa.

- Roskien vienti

- Ruokahuolto

- Pyykkihuolto

- Henkilökohtainen apu

ARVONLISÄVEROTTOMASTA KOTIPALVELUSTA VOIT TEHDÄ VEROTUKSESSA VIELÄ 40%:N KOTITALOUSVÄHENNYKSEN, JONKA 100 EURON OMAVASTUUN JÄLKEEN TUNTIHINNAKSI JÄÄ 19,80 EUROA.


 

                                        

Kotitalousvähennys on verovähennys, jonka voi tehdä kotona teetettävästä kotitaloustyöstä. Vähennykseen oikeuttavaa työtä on esimerkiksi :

- Siivous

- Ikkunoiden  pesu

- Pyykin pesu

- Lumen luonti

- Nurmikon leikkuu / haravointi

-  Kaupassa, pankissa ja apteekissa käynti, kun se on osa muuta, laajempaa vähennyksen oikeuttavaa työtä

- Koiran ym. lemmikin. ulkoiluttaminen, kun se on osa muuta, laajempaa vähennyksen oikeuttavaa työtä (vaikka työ ei sananmukaisesti tapahdukaan verovelvollisen kotona)

- Arvonlisäveroton kotipalvelu


Kotitalousvähennys on 40 % työn hinnasta. Vähennyksessä on vuodessa 100 euron omavastuu. Vuonna 2020 voi saada vähennyksiä enintään 2250 euroa..


40,92  euroa/tunti (sis. alv)

.

24,55  euroa/tunti kotitalousvähennyksen jälkeen. ( 100 euroa omavastuuosuus/vuosi )

.

33  euroa/tunti arvonlisäveroton kotipalvelu sekä henkilökohtainen avustaminen.

.

 19,80  euroa/tunti arvonlisäveroton kotipalvelu sekä henkilökohtainen avustaminen kotitalousvähennyksen jälkeen. ( 100 euroa omavastuuosuus/vuosi )

Arvonlisäverottomasta palvelusta voit lukea lisää:  

vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48131/sosiaalihuoltopalvelujen-arvonlisäverotus/


Kotitalousvähennyksestä voit lukea lisää:

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

-